Tekne ile geziler
– İkizada / Kuşlar Adası (1/2 gün)
– Mersinler İskelesi / Manastır / Kahvehisar Adası / Sopran Kaleleri / İkizada (tam gün)